Utrecht onderzoekt mogelijkheden Islamitische begraafplaats

In Utrecht wonen veel moslims die na hun dood graag volgens islamitische gebruiken in Utrecht begraven willen worden. Diverse organisaties hebben de gemeente daarom benaderd om mee te werken aan de realisatie van een particuliere islamitische begraafplaats.

Een belangrijk kenmerk van een islamitische begraafplaats is de eeuwige grafrust. Graven mogen dus niet worden geruimd na tien of twintig of meer jaar. Ook wil men zich vrij kunnen voelen om rouwrituelen te uiten naar islamitisch gebruik. Een eigen gebedsruimte, bewassingsruimte en bezoekruimte op een begraafplaats zijn ook wensen.

Religieuze plicht

De initiatiefnemers willen een particuliere islamitische begraafplaats in eigen beheer oprichten. Het is een islamitische religieuze plicht om als gemeenschap zorg te dragen voor graven. De islamitische gemeenschap stelt voldoende financiële middelen beschikbaar voor exploitatie en onderhoud van de begraafplaats. De gemeente heeft beloofd om samen met de initiatiefnemers een onderzoek te starten naar de haalbaarheid van het realiseren van een particuliere islamitische begraafplaats in Utrecht.

Grote achterban

Het samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO), de Stichting Mescidi Aksa Milli Gorus, het Islamitisch Cultureel Centrum Moskee Omar al Farouk en stichting Dyanet slaan hiervoor de handen ineen. Gezamenlijk vertegenwoordigen zij een achterban bestaande uit meer dan 100.000 personen. In Utrecht zijn op de algemene begraafplaatsen Kovelswade (sinds 1985) en Daelwijck (sinds 2019) islamitische grafvakken. De graven liggen in de voor moslims gewenste richting. Er kan grafrecht worden verleend voor onbepaalde tijd.

bron: https://leidsche-rijn.nieuws.nl/2020/07/02/utrecht-onderzoekt-mogelijkheden-islamitische-begraafplaats/