Update Corona maatregelen 14 dec. 2020

De komende vijf weken zal het land in strenge lockdown gaan. Vanwege hun bijzondere grondwettelijke uitzonderingspositie kunnen moskeeën, kerken en andere gebedshuizen echter gewoon open blijven. Het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) begrijpt evenwel dat de recente ontwikkelingen ons dwingen om verantwoordelijkheid te nemen.

Sinds maart hebben de leden van het SMUO (15 moskeeorganisaties) hun verantwoordelijkheid genomen. Zij hebben een corona-protocol ontwikkeld en hebben maatregelen getroffen om de moskeeën veilig te kunnen heropenen en de veiligheid van de bezoekers te waarborgen.

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte, adviseren wij onze leden dringend om alle activiteiten, anders dan de vijf dagelijkse gebeden en het vrijdagsgebed, per direct op te schorten tot de lockdown wordt opgeheven. Neem te allen tijde de maatregelen in het corona-protocol in acht, zodat de bezoekers veilig en gezond blijven. Wij adviseren voorts om extra vrijwilligers te regelen voor het vrijdagsgebed in verband met de hogere bezoekersaantallen.

Wij rekenen op uw begrip, medewerking en geduld.

Wassalamu alaikom,
Bestuur Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving