Update Corona maatregelen 14 dec. 2020

De komende vijf weken zal het land in strenge lockdown gaan. Vanwege hun bijzondere grondwettelijke uitzonderingspositie kunnen moskeeën, kerken en andere gebedshuizen echter gewoon open blijven. Het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) begrijpt evenwel dat de recente ontwikkelingen ons dwingen om verantwoordelijkheid te nemen. Sinds maart hebben de leden…

lees meer

Advies aangaande corona maatregelen – oktober 2020

Het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) begrijpt dat het oplaaien van het coronavirus opnieuw van ons vraagt om verantwoordelijkheid te nemen. Het religieuze leven valt of staat met de persoonlijke ontmoetingen en onderlinge verbondenheid. Vanaf het begin van de corona crisis hebben onze leden (15 moskeeën) hun verantwoordelijkheid getoond…

lees meer

Update 30 juni – heropenen moskeeën

Ondanks de versoepelingen van de overheid, blijven de RIVM richtlijnen en alle voorzorgsmaatregelen van toepassing. Het risico op besmettingen is nog steeds aanwezig. Het bestuur adviseert haar leden om door te gaan met voorbereidingen te treffen aangaande de wettelijke eisen, richtlijnen en maatregelen om te kunnen (her)openen. De komende 2…

lees meer

Protocol heropenen moskeeën

Voor het langzaam heropenen van de moskeeën na de intelligente lockdown, hebben zeven regionale koepels de handen ineen geslagen. Een van de resultaten hiervan is dit uniform protocol als handreiking voor alle moskeeën in Nederland. Het doel hiervan is om, ondanks de moeilijke periode, op een verantwoorde wijze toch de…

lees meer

Sluiting moskeeën ivm Corona

Corona-sluiting-moskeen

De Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) heeft samen met een aantal andere moskeeën uit Utrecht en omgeving (besturen en imams) besloten om per direct de deuren te sluiten. In lijn met het advies en de richtlijnen van het RIVM en kabinet en in overleg met onze imams, hebben de…

lees meer

Maatregelen Coronavirus SMUO 12-03-2020

As-Salaamoe Alaykoem Wa Rahmatoe-Allahi Wabarakatoeh, Het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) heeft vandaag, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en RIVM omtrent de maatregelen tegen het coronavirus, in een spoedberaad besloten de volgende maatregelen te nemen: De vrijdaggebeden tot 31 maart worden afgelast (per week te bekijken…

lees meer

Coronavirus

Nu het coronavirus ook in Nederland en in Utrecht is vastgesteld, merken we dat er meer vragen ontstaan bij onze leden. Afgelopen week was het voorjaarsvakantie waarin wellicht moskeebezoekers in het buitenland zijn geweest. Als SMUO vinden wij het belangrijk om iedereen van de juiste informatie te voorzien. Wij houden…

lees meer