Statement n.a.v. spotprenten Frankrijk

Mohamed is Gods profeet

De moslims over de hele wereld hebben kennis genomen van de afschuwelijke belediging aan het adres van onze geliefde profeet Mohamed, vrede zij met hem. Profeet Mohamed, vrede zij met hem,is als barmhartigheid gestuurd naar alle mensen. “En Wij hebben jou (oh Mohamed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.(Koran 21: 107).

Onder het mom van vrijheid van meningsuiting zijn er nogmaals spotprenten gemaakt over onze geliefde profeet Mohamed, vrede zij met hem. Deze zijn vervolgens gepubliceerd in kranten en groots geprojecteerd op overheidsgebouwen in Frankrijk. Dit is een zaak die wij zeer kwalijk, beledigend en ongepast vinden. Zulke onbegrijpelijke acties polariseren de maatschappij en zorgen niet voor een vredige en harmonieuze samenleving.

Vrijheid van meningsuiting, waar onze voorouders voor hebben gestreden, kan nooit betekenen dat men zijn medemens of diens heiligdommen tot op het bot beledigt of kleineert. Onze geliefde profeet Mohamed, vrede zij met hem, is bij de moslims heilig. Iedere vorm van spot of belediging raakt ons diep.

Profeet Mohamed, vrede zij met hem, is bij de gelovige moslim geliefder dan zijn kinderen, ouders, rijkdommen en zichzelf. Hij is ook de persoon die de mensheid leert om niet te schelden, spotten of te kleineren. Hij is degene die ons verhaald heeft dat Allah de Verhevene in de Koran het volgende zegt: “O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn dan hen.(Koran 49:11).

Allah zegt verder in de Koran: “En laster elkaar niet, en spreek elkaar niet aan met beledigende bijnamen“. (Koran 49:11).

Het is dus vanzelfsprekend en logisch dat wij niet datgene accepteren (spotten met ons geloof) wat wij niet voor de anderen accepteren of toewensen.

Laat duidelijk zijn dat wij elke vorm van geweld afkeuren, wat de afkomst ook mag zijn. Niemand heeft het recht om het leven van de ander te ontnemen.

Tijdens de vrijdagpreek van 30 oktober hebben de aangesloten moskeeën mede toegewijd aan onze geliefde profeet Mohamed vrede en zegeningen zij met hem.

Als afsluiting willen wij de islamitische gemeenschap vragen het nobele karakter van onze geliefde profeet over te nemen en deze in praktijk te brengen. “En voorwaar, jij beschikt zeker over een geweldig karakter.” (Koran: 68: 4).

Landelijk samenwerkende koepelorganisaties 31-10-2020