Statement n.a.v. Parlementaire enquete financiering Islamitische organisaties

De moskeeën aangesloten bij het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) verklaren bij deze dat zij niet vertegenwoordigd worden en ook niet lid zijn van een koepelorganisatie zoals de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), de Federatie Islamitische Organisaties (FION), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Nederlandse Moslimraad (NMR) en anderen die aangeven mandaat te hebben van de moskeeën in Nederland en namens hen publiekelijk spreken.

Verder zal SMUO inshaAllaah in gesprek gaan met andere koepelorganisaties over de vertegenwoordiging van onze achterban.