Realisatie van een islamitische begraafplaats in de gemeente Utrecht

Assalamoe aleikoem,
Wij willen u met dit bericht informeren over de stand van zaken rondom de realisatie van een islamitische begraafplaats in Utrecht.

Het samenwerkingsverband van moskeeën in Utrecht (SMUO) werkt al enige maanden samen met Milli Görüş, ISN Utrecht Ulu Moskee en Moskee Omar Al Farouk aan de realisatie van een islamitische begraafplaats in Utrecht. Deze Utrechtse moskeeën zijn verenigd in het samenwerkingsverband Vereniging Islamitisch Begraafplaats Utrecht (IBU). IBU heeft reeds verschillende constructieve gesprekken gevoerd met de gemeente Utrecht over onze doelstelling: de Utrechtse moskeeën streven ernaar een islamitische begraafplaats te realiseren en te exploiteren vanuit een eigen vereniging (IBU) waarin de belangen van de moslimgemeenschap op een eerlijke en democratische wijze worden behartigd. IBU heeft een aanvraag ingediend om grond te verkrijgen om een begraafplaats te realiseren. De gemeente Utrecht heeft recent de noodzaak voor een islamitische begraafplaats onderkend en gaf te kennen een locatie beschikbaar te kunnen stellen in Utrecht.

Alhamdoelillah, de Utrechtse moskeeën zijn erg blij met dit goede nieuws. Hiermee, zijn we weer een stap dichter bij de daadwerkelijke realisatie van de wens van veel van onze broeders en zusters.

Momenteel is een petitie in omloop van BIBIN om draagvlak te creëren voor een islamitische begraafplaats in Utrecht. Wij willen de Utrechtse moslimgemeenschap behoeden voor een onnodige petitie. De belangen van de gemeenschap worden reeds gediend door IBU en zijn hartelijk ontvangen door de gemeente Utrecht.

BIBIN heeft er helaas voor gekozen om niet samen te werken met de moskeeën in Utrecht en heeft zelfstandig een (concurrerende) aanvraag ingediend. Wij betreuren het feit dat BIBIN niet meteen samen is opgetrokken met de moskeeën. Maar wij respecteren het besluit van BIBIN om zich te onttrekken aan het Utrechtse initiatief en met het bestuur van de eigen stichting eigen beleid en eigen tarieven te bepalen. De rechtsvorm van BIBIN heeft echter tot gevolg dat moskeeën feitelijk geen inspraak of invloed kunnen uitoefenen: die bevoegdheden zijn immers exclusief voorbehouden aan de bestuurders.

Wij betreuren het te moeten constateren dat onze aanvraag wordt gefrustreerd door onze broeders van BIBIN, die per se een islamitische begraafplaats in Utrecht in eigen beheer wensen te krijgen en daarbij grof juridisch geschut niet schuwen. Wij hebben het bange vermoeden dat de petitie een vlotte behandeling van onze aanvraag zal vertragen. Het trieste gevolg is dat de warme verhoudingen zullen verharden, omdat eerst de juridische plooien moeten worden gladgestreken.

Begrijp ons niet verkeerd: het is op zichzelf te prijzen dat de moslims zich uitspreken voor hun belangen, middels een petitie, maar het is niet opportuun. De Utrechtse moslimgemeenschap heeft zich immers al op een andere manier georganiseerd en werkt nauw samen met de lokale Utrechtse overheid.