Reactie aanslag Utrecht

Ook bij de Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) is het nieuws van de aanslag op onschuldige mensen in Utrecht hard aangekomen. Een laffe daad met grote gevolgen.

SMUO wijst en keurt elke vorm van terreur en geweld af ongeacht religie, ras of overtuiging en roept op tot het goede.

Onze gedachten en medeleven gaan ook uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en hopen op een voorspoedig herstel van de gewonden.