Protocol heropenen moskeeën

Voor het langzaam heropenen van de moskeeën na de intelligente lockdown, hebben zeven regionale koepels de handen ineen geslagen. Een van de resultaten hiervan is dit uniform protocol als handreiking voor alle moskeeën in Nederland. Het doel hiervan is om, ondanks de moeilijke periode, op een verantwoorde wijze toch de mogelijkheid te bieden aan moslims tot het bezoeken van de gebedshuizen in Nederland.

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de moskeeën weer opengaan. Het protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaringen uit de praktijk en is daarmee een handreiking voor de moskeebesturen. Tevens zijn in de bijlage de richtlijnen voor moskeebezoekers opgenomen.

Bij de heropening zijn de moskeeën niet gehouden aan het onmogelijke, maar wel aan de maatregelen vanuit het Rijk. De uitgangspunten zijn de genomen maatregelen van het Kabinet en de adviezen van het RIVM. Tevens heeft afstemming plaatsgevonden met diverse imams, instanties en de veiligheidsregio’s.