Stichting Moskee Nasser

Adres- & contactgegevens

Heuvel 7
3905 BA Veenendaal
nieuwbouw locatie:
Nijverheidslaan

T: 0318 514 140
E: info@moskeenasser.nl

IBAN: NL47RABO0365119334
KvK: 41178233


Over de moskee

Gebedsruimte biedt plaats aan:
gebedsruimte mannen: 500+
gebedsruimte vrouwen: 100+

Stichting moskee Nasser is in 1979 opgericht door de Marokkaanse gemeenschap uit Veenendaal. In die tijd zijn er steeds meer gezinnen over gekomen naar Nederland. Hierdoor groeide binnen de Marokkaanse gemeenschap in Veenendaal de behoefte aan een eigen gebedsruimte om bij elkaar te komen en om gezamenlijk het geloof te belijden, iets wat binnen het leven van een moslim erg belangrijk is. Meteen na de oprichting ging men opzoek naar een pand die als moskee zou kunnen worden gebruikt. Kort daarna werd het pand aan de Heuvel 7 gehuurd. Vanaf 1979 tot 1982 werd het pand aan de Heuvel 7 gehuurd en vanaf 1982 is dit gebouw met de achtergelegen stukje grond door de gemeenschap gekocht.

In de loop der tijd is het pand uitgebreid met achtergelegen stukje grond en een bovenverdieping. De reden hiervoor was dat zowel het aantal leden met een Marokkaanse achtergrond als met een andere etniciteit (o.a. Somalische, Soedanese, Afghaanse en Irakese) sterk toenam.

Het huidige gebouw aan de Heuvel 7 in Veenendaal is momenteel veel te klein geworden voor het aantal bezoekers dat dagelijks de moskee bezoekt. Niet alleen voor de dagelijkse gebeden, maar ook voor de grotere maatschappelijke rol die de Stichting graag zou willen innemen is een groter gebouw van essentieel belang.

Missie

Stichting Moskee Nasser is een non-profit organisatie, die verantwoordelijk is voor het ontplooien van activiteiten voor de moslimgemeenschap. Deze activiteiten moeten er toe leiden dat de moslims emanciperen en daardoor gaan participeren in de samenleving.

Visie

Eenheid tussen alle moslims waarborgen en fungeren als centrale ontmoetingsplaats en informatiepunt voor alle organisaties en doelgroepen die zich inzetten voor de moslimgemeenschap in Nederland. Dit moet leiden tot begrip, dialoog en samenwerking tussen moslims en niet moslims in de samenleving.