Voorwaarden voor toetreding

Hoe meer leden hoe beter! Hoe meer moskeeën zich aansluiten uit Utrecht en omgeving hoe sterker we staan en hoe meer we kunnen bereiken.

Ten behoeve van toetreding en aansluiting tot het samenwerkingsverband door bestaande en nieuwe moskeeën gelden de volgende voorwaarden:

  1. wettelijke rechtsvorm: de moskee moet vertegenwoordigd worden door een bestuur van een wettelijke rechtsvorm;
  2. inschrijving handelsregister KvK: de moskee moet ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK);
  3. soennitische geloofsleer: de moskee en haar achterban hanteren de ‘Sunnah’ en hangen de islamitische geloofsleer aan volgens de ‘Ahlu Sunnah Wa Aljama3a’;
  4. vrijdaggebed: de moskee verzorgt elke vrijdag het verplichte vrijdaggebed met de daarbij behorende vrijdagpreek;
  5. Marokkaanse moskee: de moskee kan beschreven worden als een ‘Marokkaanse moskee’, wat blijkt uit het hebben van een overwegend Marokkaanse achterban.

Neem gerust contact met ons op.