Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn

Pratumplaats 3
3454 NA Utrecht

T: 030 210 24 77
M: 06 24 30 47 61
E: info@icclr.nl

IBAN: NL84INGB0004439944
KvK: 57759901


Over de moskee

Gebedsruimte biedt plaats aan:
gebedsruimte mannen: 500+
gebedsruimte vrouwen: 250+

Het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn is een inspirerende plek voor mensen in Leidsche Rijn. In ons centrum richten wij ons op het goede, het rechtvaardige en het welzijn van anderen.

Al sinds enkele jaren is binnen de gemeenschap een zeer grote behoefte om een eigen sociaal/maatschappelijke en religieus centrum waar de visie en missie verwezenlijkt kunnen worden. Leidsche Rijn is een zeer jonge wijk waar veel jonge moslim gezinnen wonen die behoefte hebben aan meer activiteiten op sociaal/maatschappelijk- en religieus gebied.

Gezien het feit dat we geen pand en daarmee een uitvalsbasis hadden, was het zeer lastig en veel al onmogelijk om gewenste behoefte te verwezenlijken. Juist voor de jongeren en vrouwen waar onze speciale aandacht naar uitgaat, was er onvoldoende ruimte om educatieve, sociaal-culturele, sport- en maatschappelijke activiteiten op te zetten, waardoor zij onderbelicht bleven. Tevens beschikten we niet over een gebedsruimte waardoor we aangewezen waren op andere gebedshuizen elders in de stad Utrecht.

Wij zijn in 2007 gestart om samen met de gemeente te kijken naar een geschikte locatie voor de gewenste behoefte. Helaas liepen de plannen en mogelijkheden telkens weer spaak. Eind november 2011 kwam de locatie aan de Hoge Woerd in beeld.

Vier en half jaar later staat er een prachtig pand op deze plek. Eind mei 2016 is ons gebouw in gebruik genomen door de gemeenschap. Wij hopen met de realisatie van het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn op de locatie Hoge Woerd dat de vereniging haar religieuze, sociaal-maatschappelijke en educatieve activiteiten vanuit een goede uitvalsbasis optimaal kan verwezenlijken.

Het Islamitisch Cultureel Centrum Leidsche Rijn wil een inspirerende plek bieden voor de mensen in Leidsche Rijn ongeacht geslacht, afkomst of leeftijd met als voornaamste doel kennis op te doen, toegankelijk te maken en met elkaar te delen.

Wij richten ons hierbij op het goede, het rechtvaardige en het welzijn van anderen. Respect en liefde voor de Islam, de medemens en onszelf staan daarbij centraal. Wij staan voor verantwoord gedrag. Dit houdt in dat we de impact van onze acties scherp in het oog houden, onze (persoonlijke) ontwikkeling serieus nemen en ons doorlopend blijven inzetten voor kwaliteit.