Honderden moskeeën doen aangifte tegen minister Wiersma

Honderden moskeeën en islamitische organisaties uit heel het land hebben aangifte gedaan tegen minister Wiersma (OCW) wegens het plegen van verschillende ambtsdelicten.

De onderwijsminister heeft volgens de moskeeën bewust gehandeld in strijd met de Grondwet, zich schuldig gemaakt aan discriminatie bij de uitoefening van zijn ambt, aan groepsbelediging en aan het aanzetten tot haat en discriminatie.

De grondslag voor de klacht (zie bijlage) wordt gevormd door de vrijgegeven beleidsnota’s van het ministerie van OCW en de schokkende reportages van NRC en Nieuwsuur.

De ondertekenaars, allen bestuurders van moskeekoepels die tezamen meer dan 200 moskeeën en islamitische organisaties vertegenwoordigen, beschouwen het strafrecht als een laatste middel. Liever had men het anders gezien, maar de koepels voelen zich gedwongen dit pad te bewandelen daar de ‘normale’ checks en balances klaarblijkelijk niet hebben gewerkt.

Een minister die anderen verwijt zich niet te houden aan de democratische rechtsstaat moet zelf het goede voorbeeld geven en geen beleidsplannen presenteren die juist dat doen, wat hij zegt te willen bestrijden.

Doorgaans is de behandeling van een aangifte zoals deze, in handen van de regering. Daar de ministerraad zich echter akkoord heeft verklaard met de plannen van de minister, hebben de ondertekenaars er op aangedrongen de aangifte aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad toe te vertrouwen.