Moskeebesturen en imams bezorgd over halalvlees en willen helderheid

Beste broeders & zusters, asalamoe aleikoem warahmatoe Lah,

Zoals jullie weten zijn de regels ten aanzien van het religieus slachten sinds januari 2018 aangescherpt. Dit heeft invloed op het aanbod van halal-vlees in Nederland. Er gaat hierover verschillende informatie rond, waardoor er veel onduidelijkheid is over mogelijke gevolgen in de praktijk voor de moslimconsument.

Wij, de Samenwerking Moskeeën Utrecht & Omgeving (SMUO),zijn betrokken bij dit onderwerp. Wij werken samen met andere organisaties op landelijke niveau. Met deze organisaties willen wij in shaa Allah invloed uitoefenen om halal-vlees te waarborgen.

Wij zullen jullie in shaa Allah op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

Wasalamoe aleikomem warahmatoe Lah.

SMUO

 

Hieronder het nieuwsbericht over de bijeenkomst waarbij SMUO aanwezig was:

bron: http://www.ikeethalal.nl/moskeebesturen-en-imams-bezorgd-halalvlees-en-willen-helderheid/


Maandag 7 mei j.l. vond er een belangrijke bijeenkomst plaats van diverse islamitische organisaties en moskeeën over de huidige stand van zaken over halal slacht in Nederland.
De bijeenkomst werd georganiseerd door 4 koepelorganisaties vanuit het hele land.*
Diverse bestuurders en imams waren aanwezig maar ook diverse toehoorders zoals de vereniging van imams en samenwerking moskeeen Utrecht e.o.
Voorlichtingsbureau Halalvoeding was zelf ook aanwezig.
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, een docent van de Islamitische universiteit Rotterdam,  een imam en een advocaat waren de gastsprekers.
De NVWA vertelde hoe het convenant “rituele slacht” tot stand kwam. De imam uitte met name zijn zorgen over waar we nog rundvlees van onverdoofde slacht kunnen kopen.
De advocaat kwam met informatie over het  juridisch recht over onverdoofde slachten en een aantal adviezen.
De docent vertelde in het kort wat over de islamitische wetschotel en waardoor er nu soms verschil van mening kan ontstaan rondom verdoven.
onverdoofde slacht
Belangrijk wat naar voren kwam tijdens het congres was dat je dit onderwerp niet in een paar uur kan bespreken.
Er waren nog veel vragen in het publiek zoals de vraag waarom het Contactorgaan Moslim en Overheid er niet was om ook duidelijkheid te verschaffen. CMO is  degene die het convenant “ritueel slachten” had ondertekend.
Ook de vraag bij velen heerste hoe we de slachthuizen kunnen overtuigen dat ze onverdoofd moeten slachten aangezien door de kostenverhoging men gestopt is of is gaan verdoven. De vraag is of het werkelijk zo zou zijn dat moslimconsumenten vlees van verdoofde slacht boven onverdoofd kiezen als het vlees duurder zou worden wat sommige slachthuizen beweren.
Veel slachthuizen en slagers zullen op dit moment echt zich meer moeten afvragen wat de betekenis is van de halal slacht en in hoeverre men de verantwoordelijkheid en zorg (Amaanah) tegenover dieren draagt als men niet meer onverdoofd slacht. Men moet niet vergeten dat halal slachten een vorm van ibaadah (aanbidding) is als men het doet om er nuttig voedsel van te maken.
Tijdens het congres was vooral de vraag welke slachthuizen nog onverdoofd slachten maar ook werd Voorlichtingsbureau Halalvoeding massaal gebeld met deze vraag wat aantoont dat er wel degelijk behoefte is.

Wat zijn nu de vervolgstappen?
De NVWA vertelde over een mogelijk kwaliteitssysteem wat besproken zal worden met de Vereniging van Vlees slachterijen (VSV) in plaats van de dure manier van permanent toezicht door een dierenarts. De moslimgemeenschap wil bij dit soort zaken betrokken zijn.
De moslimorganisaties en de samenwerkende islamitische koepels zullen op korte termijn 2 commissies opzetten.
De ene commissie zal als taak hebben om de mogelijkheden naar een onafhankelijk onderzoek op te zetten en uit te voeren  over de halal slacht.  Dit wordt opgezet om meer inzicht te krijgen in de huidige situatie. De andere commissie zal zich intensief gaan inzetten om het onverdoofd religieus slachten te verdedigen en te behouden aangezien er zowel vanuit de politiek als vanuit het convenant het ons moslims nog steeds moeilijk wordt gemaakt.
De diverse organisaties hopen hiermee het recht van de moslimgemeenschap om halal vlees te eten in Nederland te waarborgen. Voorlichtingsbureau Halalvoeding is hier natuurlijk enorm blij om en zal haar expertise en ervaring delen bij deze activiteiten zodat de consument straks weet wat hij eet en gegarandeerd halal is.
 
Mariam Aaras
Voorlichtingsbureau Halalvoeding

*Organisators

  • Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (75 islamitische organisaties)
  • Vereniging Samenwerking Islamitische Organisaties Haaglanden
  • Samenwerking Moskeeen Brabant en Zeeland (10 moskeeën)
  • Vereniging Ettaouhid

Eén gedachte over “Moskeebesturen en imams bezorgd over halalvlees en willen helderheid

  1. Abed Beantwoorden

    Wij moslim zijn de baas .geld koop je kwaliteit geen mensen kan tegen mijn zeggen wat ik wil kopen .geld zegt als geld praat voor mijn .Ik koop waar ik wil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *