Conferentie Gebedstijden

Naar aanleiding van de wijziging van de gebedstijdenkalender door het Islamitisch Centrum Aachen (IZA) hebben we een conferentie georganiseerd.

We hebben het Islamitisch Centrumuit Aachen uitgenodigd om uit te leggen wat de beweegredenen waren voor de wijziging en hoe zij tot hun conclusie zijn gekomen.

Na een uitgebeide presentatie door enkele afgevaardigden uit Aachen kwamen ook de andere genodigden aan het woord.

Onder de genodigden waren diverse samenwerkingsverbanden uit Nederland en andere organisaties en Moskeeën uit Nederland. Zo waren de samenwerkingsverbanden uit Amsterdam en Rotterdam en Den Haag aanwezig.

Ook enkele Moskeeën uit Utrecht en omgeving die (nog) niet aangesloten zijn bij SMUO waren aanwezig.

Ook de vereniging van Imams Nederland was aanwezig en heeft gesproken tijdens de conferentie.

Het doel van de conferentie was om uitleg te krijgen over de gewijzigde gebedstijden en om als samenwerking te bekijken of we de wijziging gaan invoeren.

Een geslaagde dag alhamdulillaah. We vragen Allaah om de broederschap en eenheid te versterken en standvastig te maken.

Om als samenwerkingsverband een besluit te nemen is een vervolgafspraak gemaakt waarbij alle moskeeën van Utrecht en omgeving zijn uitgenodigd.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 16 maart 2019, inshaAllaah.