Utrecht onderzoekt mogelijkheden Islamitische begraafplaats

In Utrecht wonen veel moslims die na hun dood graag volgens islamitische gebruiken in Utrecht begraven willen worden. Diverse organisaties hebben de gemeente daarom benaderd om mee te werken aan de realisatie van een particuliere islamitische begraafplaats. Een belangrijk kenmerk van een islamitische begraafplaats is de eeuwige grafrust. Graven mogen…

meer lezen

Islamitische begraafplaats met eeuwige grafrust

De islamitische gemeenschap in Utrecht en omgeving realiseert in samenwerking met de gemeente Utrecht een Islamitische begraafplaats voor moslims in de regio Utrecht. Het samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO), de Stichting Mescidi Aksa Milli Gorus, het Islamitisch Cultureel Centrum Moskee Omar al Farouk en stichting Dyanet slaan hiervoor de…

meer lezen

Update 30 juni – heropenen moskeeën

Ondanks de versoepelingen van de overheid, blijven de RIVM richtlijnen en alle voorzorgsmaatregelen van toepassing. Het risico op besmettingen is nog steeds aanwezig. Het bestuur adviseert haar leden om door te gaan met voorbereidingen te treffen aangaande de wettelijke eisen, richtlijnen en maatregelen om te kunnen (her)openen. De komende 2…

meer lezen

Protocol heropenen moskeeën

Voor het langzaam heropenen van de moskeeën na de intelligente lockdown, hebben zeven regionale koepels de handen ineen geslagen. Een van de resultaten hiervan is dit uniform protocol als handreiking voor alle moskeeën in Nederland. Het doel hiervan is om, ondanks de moeilijke periode, op een verantwoorde wijze toch de…

meer lezen

Sluiting moskeeën ivm Corona

Corona-sluiting-moskeen

De Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) heeft samen met een aantal andere moskeeën uit Utrecht en omgeving (besturen en imams) besloten om per direct de deuren te sluiten. In lijn met het advies en de richtlijnen van het RIVM en kabinet en in overleg met onze imams, hebben de…

meer lezen

Maatregelen Coronavirus SMUO 12-03-2020

As-Salaamoe Alaykoem Wa Rahmatoe-Allahi Wabarakatoeh, Het Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving (SMUO) heeft vandaag, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet en RIVM omtrent de maatregelen tegen het coronavirus, in een spoedberaad besloten de volgende maatregelen te nemen: De vrijdaggebeden tot 31 maart worden afgelast (per week te bekijken…

meer lezen