Aanslagen in Frankrijk

De moslimgemeenschap heeft met afgrijzen kennis genomen van de laffe moordaanslag op onschuldige burgers in een kerk in Nice, Frankrijk.

Ons medeleven gaat uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze tragedie.

De brede strijd van onze samenleving tegen extremisme en radicalisering blijft heel hard nodig. Naast de verschrikkelijke terroristische aanslagen in Parijs en Nice, zagen we dat er in het Franse Avignon een terrorist van extreemrechtse signatuur is doodgeschoten door de politie. Terrorisme kent geen religie, huidskleur of nationaliteit.

Juist nu moeten we als burgers daarom naast elkaar gaan staan. Het geweld, de angst en de verdeeldheid die zo kenmerkend zijn voor het terrorisme mogen nooit het fundament onder onze maatschappij aantasten. Alleen samen zorgen we voor een veilige wereld.

De 7 landelijk samenwerkende koepelorganisaties hebben de afgelopen dagen overleg gevoerd over de verschrikkelijke aanslagen in Frankrijk. Tijdens de vrijdagpreek van 30 oktober hebben de aangesloten moskeeën aandacht besteed aan de afschuwelijke aanslagen en met elkaar herhaald dat terrorisme en geweld geen plek hebben in de islam.

Samen bidden wij voor vrede, stabiliteit en solidariteit in onze samenleving.

Landelijk samenwerkende koepelorganisaties 31-10-2020